ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. रास्ट्रिय गान Watch Video

ताजा सूचना

१८ श्रावण
२०२४

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१५ श्रावण
२०२४

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ माघ
२०८०

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ माघ
२०८०

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०८०

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०८०

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१६ माघ
२०८०

स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, पाँचौँ तह, डेन्टल हाइजिनिष्ट पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०८ माघ
२०८०

अधिकृत नवौँ, आठौँ र सातौँ तहको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०८ माघ
२०८०

परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०८ माघ
२०८०

सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्ता हुने स्थान संसोधन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्