सि.नं. नाम, थर पद फोटो इमेल
1 भोला दाहाल निमित्त सचिव bdharatal@gmail.com
2 श्रीराम पुडासैनी अधिकृत आठौं (लेखा) srpudasaini72@gmail.com
3 देवनारायण चौधरी अधिकृत आठौं suraj.tht@gmail.com
4 महेशराज पौडेल अधिकृत सातौं paudelm264@gmail.com
5 टेकेन्द्र अधिकारी अधिकृत सातौं tekendraadhikari32@gmail.com
6 राजु राज अर्याल अधिकृत सातौं aryalraju43@gmail.com
7 पदम ओझा अधिकृत सातौं
8 उमेश राज मिश्र अधिकृत छैटौं
9 किशोर जोशी कम्प्युटर अधिकृत छैठौं kishor.joc@gmail.com
10 प्रदिप वाग्ले सहायक पाँचौँ
11 अनुप लोपचन ह.स.चा.(करार)
12 सरिता कार्की का.स. (करार)
13 निरोज बाँनिया का.स. (करार)
14 खिल बहादुर आले का.स./पाले (करार)